Sarkoidoza – podstawowe informacje

Sarkoidoza to przewlekła i wielonarządowa choroba, która często atakuje także skórę. Przyczyny sarkoidozy nie są do końca jasne, choć uważa się, że w jej rozwoju znaczącą rolę odgrywa odpowiedź układu immunologicznego, która występuje u osób z predyspozycją genetyczną i u których to osób musiały uaktywnić się jakieś czynniki środowiskowe. Te z kolei nie zostały jeszcze poznane, jednakowoż przyjmuje się, iż mogą to być prątki gruźlicy lub bakterie z rodzaju Propionibacterium, a także ekspozycja na organiczne pyły rolnicze czy spalanie drewna. Sarkoidoza częściej dotyka kobiet niż mężczyzn, zwykle ujawnia się przed 40. rokiem życia. W Polsce na sarkoidozę rocznie choruje 10 osób na 100 000, nie ma dowodów na dziedziczenie tej jednostki chorobowej.

Sarkoidoza – objawy

  • choroba zajmuje liczne narządy, najczęściej są to płuca, oczy, układ nerwowy, nerki, kości, stawy oraz  migdałki czy węzły chłonne;
  • u większości chorych choroba manifestuje się objawami ogólnymi takimi jak: osłabienie, gorączka, spadek wagi, nocne poty, zmęczenie, utrata apetytu;
  • jako że 70% dotyczy sarkoidozy płuc i węzłów chłonnych, to do najczęstszych objawów zaliczają się wtedy: powiększone węzły chłonne, kaszel, duszność, świszczący oddech;
  • zmiany skórne nie występują u wszystkich pacjentów dotkniętych chorobą, średnio dotyka to 40-50% pacjentów.

Rozpoznanie

Nie istnieje test, który pozwoliłby na rozpoznanie sarkoidozy, dlatego też stosuje się kilka badań w celu jej wykrycia. Pomocne jest badanie histologiczne wycinka skóry, badania krwi. Zwykle też, aby ustalić rozpoznanie sarkoidozy wykonuje się: RTG klatki piersiowej (albo też CT oraz badanie popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych), biopsję  węzła chłonnego, wątroby. Jeśli istnieją patologiczne zmiany w płucach, wtedy przeprowadza się ich badania czynnościowe.

Leczenie

Nie wszystkie odmiany choroby podlegają leczeniu, jednak dobra wiadomość jest taka, że nierzadko sarkoidoza po kilku tygodniach czy miesiącach po prostu samoistnie znika. Leczeniu na pewno poddają się sarkoidozy układu nerwowego, narządu wzroku, serca. Jeśli chodzi o płuca, to tutaj należy mieć pod kontrolą ich czynność. Z racji tego, że nieznana jest konkretna przyczyna choroby, to stosuje się leczenie objawowe, podając leki przeciwzapalne. Jeśli zaburzenia stale postępują, do farmakoterpaii włączane są glikokortykosteroidy (głównie w tabletkach). Niekiedy również chorym podaje się leki immunosupresyjne (na przykład metotreksat, azatiopryna). Jeśli chodzi o najczęściej występującą przyczynę zgonów osób chorych na sarkoidozę to jest to włóknienie płuc

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *