Rosnąca rola chirurga onkologa na wielu płaszczyznach

Onkologia chirurgiczna to  specjalizacja chirurgii, która odgrywa coraz ważniejszą rolę w interdyscyplinarnym leczeniu. Istnieje wiele przyczyn ewolucji w chirurgii ogólnej, wśród których najbardziej znaczącymi są:

  • rosnąca złożoność wielodyscyplinarnego leczenia nowotworów
  • możliwości kliniczne i laboratoryjne badań dotyczących złożonej biologii nowotworu
  • oczekiwanie pacjentów, do wiedzy lekarzy i najnowszych informacji, które pomagają wdrożyć najnowsze opcje leczenia

Rola chirurga onkologa

Chirurg onkolog chirurgiczny często przejmuje opiekę nad chorymi na raka i angażuje się w badania oraz nauczanie w akademickim lub szpitalnym środowisku chirurgicznym. Ta rola jest niezwykle ważna i coraz wyraźniej widać, że programy kładące nacisk na silne przywództwo nowotworowe przez chirurgów onkologów rozwinęły solidne badania i programy kliniczne dla pacjentów poszukujących skutecznych metod leczenia raka. Najważniejszą częścią konsultacji z chirurgiem jest pełna historia i badanie fizykalne. Przed zabiegiem chirurgicznym należy wykonać badania diagnostyczne i etapowe. Pomaga to chirurgowi określić, czy rak jest możliwy do resekcji (usunięcia podczas zabiegu operacyjnego), i pozwala mu zaplanować podejście chirurgiczne. Dzięki ulepszonym technikom przesiewowym wielu pacjentów można wyleczyć wyłącznie podczas operacji chirurgicznej. W takich przypadkach po operacji następująca opieka pacjenta obejmuje ścisłą obserwację oraz testy laboratoryjne.

Zadania chirurga onkologa podczas leczenia pacjenta

Celem chirurgicznego onkologa jest usunięcie nowotworu i obszaru otaczającej go zdrowej tkanki, znanego również jako wyraźny margines lub wyraźne wycięcie, w celu zapobieżenia nawrotowi raka w tym obszarze (co jest nazywane lokalnym nawrotem). Czasami nie jest możliwe usunięcie całego guza, a operację można wykonać w celu usunięcia jak największej ilości guza i złagodzenia objawów, takich jak ból, niedrożność dróg oddechowych lub krwawienie. Jednak wkład chirurgicznego onkologa wykracza poza to, co robi się podczas operacji. W ramach wielodyscyplinarnego zespołu opiekuńczego zapewnia on fachową opinię o technikach biopsji, optymalnym prowadzeniu obrazu, prawdopodobieństwie uzyskania wyraźnych marginesów i jaką rolę pełni ewentualne leczenie chirurgiczne w konkretnym przypadku zaawansowanej choroby. Rodzaje operacji wykonywanych w przypadku choroby nowotworowej zależą od stadium i umiejscowienia guza oraz od kondycji pacjenta w przypadku zabiegu chirurgicznego. Chirurg indywidualnie z pacjentem omawia przebieg operacji, która jest odpowiednia dla konkretnej sytuacji oraz przedstawia ryzyka i korzyści wynikające z procedury.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *