Ile zarabia fizjoterapeuta?

Kwalifikacje zawodowe fizjoterapeuty w Polsce – dawny technik lub magister fizjoterapii

Począwszy od roku 2015 osoba pragnąca wykonywać zawód fizjoterapeuty ukończyć musi wyższe studia magisterskie na kierunku: fizjoterapia, prowadzone najczęściej w ramach uniwersytetów medycznych lub akademii wychowania fizycznego. Wyższe wykształcenie kierunkowe jest w tym zawodzie obowiązkowe z wyjątkiem osób, które przed rokiem 2015, a więc przed wejściem ustawy, uzyskały tytuł technika fizjoterapii kończąc szkołę policealną publiczną lub niepubliczną posiadającą uprawnienia publicznej.

Kwalifikowany fizjoterapeuta musi także spełnić wymagania dodatkowe, takie jak posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, bardzo dobry stan zdrowia, w tym ponad przeciętną odporność psychiczną i nienaganną postawę etyczną. Fizjoterapia jest dziedziną szczegółową rehabilitacji i zawodem medycznym. Nowoczesna fizjoterapia posługuje się nie tylko tradycyjnymi technikami manualnymi, takimi jak masaż, rozluźnianie mięśni i inne formy pracy z ciałem, ale także oddziaływaniem wodą, prądem, ciepłem lub zimnem w celu uzyskania efektów terapeutycznych. W ostatnim czasie, także w Polsce, akademicka i gabinetowa fizjoterapia coraz częściej korzysta z dorobku tradycyjnej medycyny chińskiej, wraz z masażami bańkami chińskimi i innymi metodami holistycznego oddziaływania psychosomatycznego.

Ile zarabia fizjoterapeuta?

Obecnie fizjoterapeuci znajdują zatrudnienie nie tylko w szpitalach i przychodniach rehabilitacyjnych oraz – tradycyjnie – w sanatoriach, ale przede wszystkim prowadząc działalność usługową w ramach prywatnych gabinetów fizjoterapeutycznych. W pierwszej połowie 2018 roku, przeciętne wynagrodzenie fizjoterapeuty zatrudnionego w ramach umowy o pracę w szpitalu, przychodni lub innym publicznym ośrodku świadczącym usługi fizjoterapeutyczne wynosiło 2. 648 złotych brutto (mediana). Dane te pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń i są nieco zróżnicowane regionalnie oraz w zależności od rodzaju placówki medycznej. Pensja podstawowa fizjoterapeuty zatrudnionego w szpitalu była średnio niższa o 200 złotych brutto od pensji fizjoterapeuty zatrudnionego w placówce sanatoryjnej. Tradycyjnie też, nawet o 500 złotych więcej zarabiali fizjoterapeuci zatrudnieni w Warszawie i województwie mazowieckim w stosunku do tych samych stanowisk w innych regionach kraju. Fizjoterapeuci prowadzący własną działalność gospodarczą za godzinę pracy indywidualnej pobierają w Polsce od 75 do nawet 200 złotych. Ceny są zróżnicowane w zależności od wielu czynników, od lokalizacji gabinetu i rodzaju usługi, po indywidualną marką osobistą fizjoterapeuty. Trudno więc jednoznacznie określić średni dochód tego rodzaju firm usługowych. Liczba i częstotliwość zleceń nie są w tej branży stałe. Najczęściej polscy fizjoterapeuci łączą pracę etatową z własną działalnością gospodarczą, powiększając dochody wynikające z pensji budżetowej o dodatkową pracę usługową. Jest to jednak zawód wymagający dobrej kondycji psycho-fizycznej i ustawicznej edukacji, zatem stawia on fizjoterapeutom szereg wymagań i ograniczeń, począwszy od czasu pracy, kończąc na koniecznej regeneracji.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *