Badanie białka CRP – czym jest i kiedy go wykonujemy ?

CRP jest badaniem stosunkowo młodym, ale bardzo powszechnie stosowanym. Wyparło ono praktycznie całkowicie, stosowane jeszcze kilka lat temu OB. Czym jest więc badanie CRP ? O czym informuje jego podwyższone miano ?

Czym jest białko CRP ?

CRP (ang. C Reactive Protein) to białko C-reaktywne. Należy do tak zwanych dodatnich białek ostrej fazy, czyli markerów wzrastających w związku z pojawiającym się w naszym organizmie stanem zapalnym, również tym bezobjawowym. Produkowane jest w wątrobie, komórkach tłuszczowych oraz ścianach naczyń pod wpływem cząsteczek sygnałowych naszego organizmu – cytokin.

Normy dla CRP.

Prawidłowe wartości CRP są bardzo niskie i powinny wynosić poniżej 5 mg/dl. Wartość powyżej 10 mg/dl jest uznawana za wynik dodatni – wykładnik toczącego się stanu zapalnego. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że wartości tego parametru mogą być osobniczo zmienne i zależeć od wielu czynników takich jak:

  • płeć – kobiety ze względu na wyższą zawartość tkanki tłuszczowej, będą miały również wyższe poziomy białka C-reaktywnego,
  • masa ciała – jak wyżej, większa ilość tłuszczu = wyższe CRP,
  • rasa – ludzie rasy kaukaskiej (większość Europejczyków) mają niższe poziomy tegoż białka,
  • stosowanie leków – popularne statyny zaniżają ten parametr o około 20 do 30 procent,
  • używki takie jak papierosy, czy alkohol – obniżają odporność naszego organizmu, co odbija się na słabszej jego odpowiedzi i niższym CRP.

Co oznacza podwyższona wartość CRP ?

Jak wcześniej wspominaliśmy białko C-reaktywne jest wykładnikiem toczącego się w naszym organizmie stanu zapalnego. Ten z kolei może mieć bardzo wiele, odmiennych przyczyn.

  • zakażenie bakteriami Gram – dodatnimi (na przykład popularne paciorkowce wywołujące anginę) – wartości CRP mogą sięgać około 100 mg/dl,
  • zakażenia bakteriami Gram – ujemnymi (przykładowo Salmonella czy E.coli odpowiedzialne za bakteryjne biegunki i zapalenia przewodu pokarmowego) – tutaj wartości CRP są już o wiele wyższe i sięgają nawet 500 mg/dl,
  • zakażenia wirusowe – wartości białka C-reaktywnego nieznacznie podniesione i osiągające do 50 mg/dl,
  • choroby nowotworowe ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów krwi (białaczki mielo i limfoblastyczne) – wartości, najczęściej dużo wyższe od tych występujących w zakażeniach, przekraczające nawet 1000 mg/dl,
  • przewlekłe choroby zapalne tkanki łącznej (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń układowy rumieniowaty) – poziom białka CRP może wahać się w bardzo szerokich zakresach – od miernie podwyższonego poziomu do tego spotykanego w chorobach nowotworowych.

Białko CRP jako marker ryzyka sercowo-naczyniowego.

U podłoża większości chorób naszego układu sercowo-naczyniowego leży miażdżyca – zaburzenie polegające na odkładaniu się na ścianach naszych tętnic blaszek zbudowanych z cholesterolu. Zwężenie tychże naczyń z kolei prowadzi do licznych, groźnych dla życia powikłań ogólnoustrojowych – począwszy od nadciśnienia tętniczego, a skończywszy na udarze mózgu i zawale serca. Najnowsze badania donoszą o bardzo silnie zaznaczonej komponencie zapalnej w patofizjologii tego procesu. Nie powinny więc dziwić próby wykorzystania CRP jako jednego z markerów ryzyka sercowo-naczyniowego. Aktualnie, wszystkie najnowsze, światowe rekomendacje zalecają oznaczanie tego parametru i włączenie go w obecnie stosowane skale stratyfikujące to ryzyko.

Jak się przygotować do badania CRP ?

Oznaczanie białka C-reaktywnego nie wymaga od nas żadnego specjalnego przygotowania. W odróżnieniu od innych badań krwi nie ma potrzeby bycia na czczo, a samo oznaczenie może być dokonane o dowolnej porze dnia. Przychodząc do laboratorium ze skierowaniem na badanie CRP zostaniemy poproszeni o podwinięcia rękawu, a pielęgniarka dokona pobrania jednej fiolki krwi. Wynik otrzymamy już tego samego dnia, a przypadku wolniej działających laboratoriów – najpóźniej kolejnego.

Więcej na stronie: http://myslowianki.pl/rola-przebieg-badania-crp-dla-oceny-stanu-zapalnego/

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *